Skip to content

ไชนิส เครสเต็ด เป็นหมาที่ไม่มีขน หรือมีผิวหนังเรียบลื่น สายพันธุ์นี้มีนิส้ยน่ารัก มีชีวิตชีวา

  • by
Chinese Crested

ไชนิส เครสเต็ด

สุนัขพันธุ์ไชนีส เครสเต็ด  ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่หูที่น่ารัก ร่าเริงและตื่นตัวตลอดเวลา โดยไชนิส เครสเต็ดนั้นมีน้ำหนักเฉลี่ยนอยู่ระหว่าง 5 ถึง 12 ปอนด์ (2 ถึง 5 กิโลกรัม) เมื่อยืนขึ้นจะสูงถึงไหล่ตั้งแต่ 9 ถึง 13 นิ้ว ลูกสุนัขทั้งสองชนิดที่แตกต่างสามารถเกิดในลูกสุนัขพันธุ์ ไชนิส เครสเต็ดครอกเดียวกัน : ชนิดไม่มีขน (ยกเว้นที่ศรีษะ หางและเท้า) และชนิดมีขน (power puff) จากอิทธิพลของยีนส์เด่นเป็นสาเหตุให้สุนัขพันธุ์นี้ไม่มีขน  สุนัขที่เกิดจากยีนส์ไม่มีขนไม่สามารถมีชีวิตรอดในขั้นการเพาะตัวอ่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสุนัขทั้งสองชนิดของสายพันธุ์นี้ต้อการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้อยู่รอดต่อไป

 สุนัขชนิดไม่มีขนนี้จะมีขนเฉพาะบริเวณเท่านั้น ได้แก่ ศรีษะ (เรียกว่า เครส) หาง (เรียกว่าพลัม) และขาตั้งแต่บริเวณเท้าถึงขาหน้าและข้อต่อ (เรียกว่าถุงเท้า)  ขนมีผิวสัมผัสนุ่มลื่น สามารถมีได้ทุกระดับความยาว ตำแหน่งของขนไม่ใช่สิ่งสำคัญเหมือนพันธุ์อื่นๆ แต่ตำแหน่งที่มีขนมักจะค่อยบางลงไป ในส่วนที่ไม่มีขนนั้น ผิวหนังจะเรียบลื่นขนที่ศรีษะจะเริ่มที่หน้าผากและบางลงไปตามแนวกระโหลกศรีษะไปจนถึงแนวหลังของคอ ขนที่หูและใบหน้าอาจมีหรือไม่มีได้ทั้งสองชนิด สายพันธุ์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะฟันหักหรือซ้อนกัน

ชนิดที่มีขนจะปกคลุมด้วยขนที่นุ่มลื่นสองชั้น จากการศึกษาเผยว่าขนยาวคลุมเหนือขนที่สั้นนุ่ม ขนมีลักษณะตรง ยาวและหนาแน่น โดยสีที่ยอมรับได้มีทุกสี ดูแลและแปรงขนเพียงเล็กน้อย