Skip to content

แพรรีด็อก สัตว์เลี้ยงตัวอ้วน น่ารัก แสนซน และเรียนรู้ได้ ออกมาเอาใจคนรักสัตว์มากขึ้น

แพรรีด็อก สัตว์เลี้ยงตัวอ้วนแสนซน น่ารัก และเรียนรู้ได้ ออกมาเอาใจคนรักสัตว์มากขึ้น

แพรรีด็อก (Prairie dog) สัตว์ในตระกูลกระรอก สัตว์ป่าที่สามารถเรียนรู้จนสามารถยกระดับขึ้นแท่นเป็นสัตว์เลี้ยงแสนซนที่กำลังได้รับความนิยม

แพรรีด็อกคืออะไร?

ลักษณะนิสัยของแพรรีด็อก
ลักษณะนิสัยของแพรรีด็อก

แพรรีด็อก หรือ Prairie dog เป็นสกุลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสกุลหนึ่ง ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cynomys ในวงศ์กระรอก (Sciuridae แพรี่ด็อกมีลักษณะโดยทั่วไปคือ ใบหูเล็ก ดวงตากลมโต ฟันแข็งแรง ขาคู่หน้าจะมีเล็บที่แหลมคมและแข็งแรง มีหน้าที่ขุดคุ้ยดินเพื่อหาอาหารและขุดโพรงอยู่อาศัย ออกหาอาหารในเวลากลางวันซึ่งกินได้ทั้งพืชและสัตว์ จำพวกหญ้า ผัก เมล็ดพืชต่าง ๆ รวมถึงแมลงและหนอน โดยมีสีขนสีน้ำตาลทอง ปลายหางมีสีดำ ส่วนของหางมีความยาว 3-4 นิ้ว เท้ามีสีครีม ลำตัวอ้วนกลม เมื่อโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 1-2 กิโลกรัม

ลักษณะนิสัยของแพรรีด็อก

ลักษณะนิสัยของแพรรีด็อก
ลักษณะนิสัยของแพรรีด็อก

แพรรีด็อกเป็นสัตว์สังคม จึงมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง มีตัวผู้คุมฝูง 1 ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4 ตัว มีความพร้อมเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 1 ปีขึ้นไป ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนจะเป็นระยะผสมพันธุ์ ตัวเมียใช้เวลาตั้งท้องนานประมาณ 28-32 วัน (ประมาณ 1 เดือน) ออกลูกครอกละประมาณ 4-8 ตัวต่อปี แพรรีด็อกเกิดใหม่ยังไม่ลืมตาและขนยังไม่ขึ้น กระทั่งเข้าสู่สัปดาห์ที่ 6 หรือประมาณเดือนครึ่ง มีอายุขัยโดยเฉลี่ยในตัวเมียราว 8 ปี ส่วนตัวผู้เฉลี่ยที่ 5 ปีสำหรับพฤติกรรมทางสังคมที่มักออกมาทักทายกันเองในฝูง ซึ่งเวลาที่เจอกันครั้งแรกจะทักทายกันด้วยการยิงฟันและแตะกันคล้ายกับการโอบกอดหรือจูบ จากนั้นก็จะช่วยกันทำความสะอาดขนให้กันและกัน

จุดเด่นของเจ้าแพรรีด็อก

แพรรีด็อกมีจุดเด่นประการหนึ่งอันเป็นที่มาของชื่อ คือ เสียงร้องที่คล้ายกับเสียงสุนัขเห่า จึงเป็นที่มาของชื่อ ปัจจุบันนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง