Skip to content

แมวสีสวาดหรือแมวโคราช

แมวสีสวาด มีถิ่นกำเนิดอยู่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยคนในสมัยโบราณเรียกว่า แมวมาเลศ หรือ แมวดอกเลา เพราะมีสีคล้ายดอกเลาลักษณะของแมวสีสวาดหรือแมวโคราช 

    แมวสีสวาดเป็นพันธุ์แท้นั้นจะมีสีสวาดออกเทาเงิน (สีสวาด คือ ผลไม้ที่เป็นสีเทา อีกความหมายหนึ่งคือ ความรัก) เส้นขนสั้นถึงยาวปานกลาง เป็นเงามันเหลื่อม ถ้าถูกแดดจะออกประกายเข้มสีเทาเงินออกดอกเลา และเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เกิดจนตายและแมวสีสวาดยังเป็นแมวแห่งโชคลาภ ที่มีความผูกพันธ์กับคนไทยมานาน สีขนเป็นสีสวาออกเทาเงิน หมายถึงสีของเงินและโชคลาภ เป็นแมวที่ใช้ในพิธีแห่นางแมวขอฝน เมื่อเจอฤดูการแห้งแล้ง

อุปนิสัยของแมวสีสวาดหรือแมวโคราช แมวโคราชมีนิสัยที่แตกต่างจากแมวสายพันธุ์อื่นอย่างเห็นได้ชัด แมวสีสวาดจะมีนิสัยค่อนข้างฉลาด จำแม่น ขี้ประจบ

ถ้าหากเรานำแมวสีสวาดไปปล่อยในต่างสถานที่ แมวสีสวาดสามารถที่จะกลับมาที่บ้านของตัวได้ มีนิสัยคล้ายสิงห์โต จะสร้างอาณาจักรของตัวเองโดยการฉี่รอบสถานที่อยู่อาศัย แมวต่างถิ่นที่เป็นตัวผู้จะไม่ให้กล้ำกลายเข้ามา ยกเว้นตัวเมีย

   ตัวเมียถ้าหากอยู่รวมกันเป็นฝูงจะแบ่งชั้นวรรณะกัน ถ้าหากเราให้อาหารรวมกัน ตัวที่เป็นจ่าฝูงจะกินอาหารก่อน และไล่รองลงมา แต่การเลี้ยงลูกกลับมีนิสัยเหมือนสิงห์โต