แมวพันธุ์ค็อกนิช เร็กซ์ แมวนักกีฬา เขาชอบวิ่ง กระโดด และเล่น

Cornish Rex

แมวพันธุ์ค็อกนิช เร็กซ์ เป็นแมวขนาดกลาง เนื่องจากเขาจะยืนเต็มความสูงของขา จึงดูเหมือนตัวใหญ่กว่าที่ควรจะเป็น จนกว่าจะอุ้มเขาขึ้นมา หากมองจากด้านข้าง จะเห็นว่าบริเวณใต้ท้องของเขาจะยกสูงขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังที่ยกขึ้นเนื่องจากแมวพันธุ์ค็อกนิช เร็กซ์มีกระดูกที่บางมาก แต่ว่าด้วยความเป็นแมวนักกีฬามันจึงไม่หักง่าย แมวพันธุ์ค็อกนิช เร็กซ์ มีศรีษะแคบ หูใหญ่ และตากลมโตเมื่อเทียบกับขนาดของศรีษะ  เขามีจมูกงุ้มหรือที่เรียกว่าจมุกโรมัน คางแข็ง ขาเพรียว หากเล็กยาวและยืดหยุ่นได้ดี ขนของแมวพันธุ์ค็อกนิช เร็กซ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มันนุ่มดุจเส้นไหม นุ่มเป็นลอนคลื่นเหมือนกับแถวของข้าวโพด

แมวพันธุ์ค็อกนิช เร็กซ์  มีนิสัยชอบที่จะอยู่ข้างผู้ดูแลและใช้เวลาด้วยกันทุกวัน ส่วนใหญ่เขาจะทำทุกอย่างร่วมกับผู้ดูแล และเรียนรู้ที่จะเดินพร้อมสายจุงกับเจ้าของเพื่อให้มีเวลาร่วมกันมากขึ้น ดังนั้นการดูแลความจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก และแมวพันธุ์ค็อกนิช เร็กซ์  ยังเป็นเป็นแมวนักกีฬา และสามารถที่จะคงน้ำหนักที่เหมาะสมของตัวเองได้

หากว่ามีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายที่เพียงพอ เราสามารถสังเกตได้ง่ายว่าเขามีน้ำหนักเกินหรือไม่ เนื่องจากขนของเขาเรียบโดยธรรมชาติ ค็อกนิช เร็กซ์ หลงใหลในการกระโดด วิ่งและเล่น เมื่อเขาได้เล่น จะดูเหมือนราวกับเขาจะเล่นอย่างไม่มีหยุดพัก ดังนั้นควรมีการออกกำลังกายที่มีปฎิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ดูแลด้วย