เลี้ยงปลา

สัตว์เลี้ยงชนิดที่อยู่ในน้ำที่สามารถเลี้ยงได้ง่านก็คือ ปลา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ก็คือการเลี้ยงปลาสวยงาม
และการเลี้ยงทางการเกษตรหรือเชิงพาณิชย์ สามารถเลี้ยงเป็นงานอดิเรก หรือ เลี้ยงเป็นอาชีพได้อีกด้วย

พาชม ปลาสวยงาม ปลาแปลกๆ ที่เลี้ยงได้ เพื่อความสวยงาม

พาชม ปลาสวยงาม ปลาแปลกๆ ที่เลี้ยงได้ เพื่อความสวยงาม

ปลาสวยงาม หรือ ปลาตู้ คือ ปลาที่มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อความสวยงาม ไม่ใช่เพื่อการบริโภค หรือสัตว์น้ำจำพวกอื่น ที่ไม่ใช่ปลาแต่มีการนำมาเลี้ยงเพื่อการเดียวกัน เช่น เครย์ฟิช…